| VÝROBNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

AMMANN UniBatch 160
1
TUN OBALOVANÉ SMĚSI ZA HODINU
160
EMISNÍ LIMITY NIŽŠÍ NEŽ 20 mg/m3
20

NOVÁ MĚŘÍTKA PRO BUDOUCNOST

Nová obalovna UniBatch nastavuje nová měřítka ve výkonových třídách 80–340 t/h produkce směsi. Technologicky je na nejvyšší úrovni a disponuje vlastnostmi odpovídajícími koncepci současných i budoucích obaloven. Obalovna se šaržovou výrobou je optimalizována jak z hlediska opotřebení, tak i údržby a vyznačuje se dobrou přístupností.

„UNIBATCH SLUČUJE VŠECHNY PŘEDNOSTI STANDARDIZOVANÉ KONCEPCE OBALOVNY, V NÍŽ JSOU JIŽ VŠECHNY MOŽNÉ VOLBY ZOHLEDNĚNY V ZÁKLADNÍ KONCEPCI. “

MODULÁRNĚ ROZŠIŘITELNÁ

Od základu přepracovaná koncepce zařízení vychází z osvědčených technologií Ammann. Zařízení je postaveno tak, že kdykoliv vyhoví rostoucím požadavkům svého provozovatele. Již v základní koncepci se počítá se všemi myslitelnými doplňky, které lze snadno dodatečně montovat. Dodatečné rozšíření o studený nebo předehřátý recyklát, kapalné nebo tuhé přísady, Ammann Foam a mnohé další je tak proveditelné rychle a bez problémů.

PARTNEŘI

FOTODOKUMENTACE